Klimakompensasjon

Mer bærekraftig ferie med klimakompenserte flyreiser

Som et av de eneste store flyselskapene i Norden klimakompenserer vi nå alle flyreiser vi utfører. Klimakompensasjonen gjelder for alle reisende om bord på et av flyene våre, uansett om reisen er kjøpt hos en av våre egne reiseselskaper Spies, Ving og Tjäreborg, eller gjennom andre selskaper som bruker Sunclass Airlines som flyoperatør. Spies, Ving og Tjäreborg klimakompenserer i tillegg alle flyreiser uansett hvilket flyselskap det flys med. Med det nye klimakompensasjonsinitiativet gjør vi det enklere for mange av flypassasjerene våre å reise på en måte som er mer bærekraftig. Klimakompensasjonen gjelder alle flyreisende fra 29. april 2019 og medfører ingen ekstra kostnader for kundene.

Det er viktig for oss at klimakompensasjonen gjør en forskjell. Derfor samarbeider vi med Natural Capital Partners, som er verdensledende innenfor kompensasjon av CO2-utslipp. Prosjektene vi har valgt å investere i, bidrar til å nå FNs verdensmål for bærekraftig utvikling innenfor både klimaendringer og flere andre områder. Samtlige prosjekter overholder også den globale standarden, The CarbonNeutral Protocol, som ikke bare dekker CO2, men alle utslipp av klimagasser. Prosjektene bidrar også med tilgang til rent drikkevann, arbeidsplasser og infrastruktur, i tillegg til fokus på bedre helse og har en positiv innvirkning på hele samfunn og hjelper mer enn 125 000 mennesker årlig. Klimaprogrammet vårt støtter prosjekter som først og fremst er basert i Øst-Afrika, Gambia, Sri Lanka, Tyrkia og Spania – land som våre egne reiseselskaper selger reiser til.

Du kan finne mer informasjon og lese mer om klimaprogrammet på de respektive reiseselskapenes hjemmesider ved å klikke her