Bærekraftighet

Bærekraftighet

Et nøkkelord i hele konsernet.

Sunclass Airlines og bærekraftighet

Ønsket om å skape en bæredyktig forretning går gjennom hele Sunclass Airlines Group. Her tenker vi ikke bare på den miljømessige betydningen av ordet. For å være en bæredyktig og fremtidssikret virksomhet i dag krever det at man ikke bare har øynene rettet mot miljøet, men også har fokus på de økonomiske og sosiale aspektene ved saken.

Bærekraftig hele veien gjennom

Det betyr at vi skal forholde oss til en lang rekke langsiktige utfordringer. Først og fremst skal vi fortsette med å gi våre gjester noen fantastiske opplevelser så de også får noen bæredyktige minner fra ferien. Samtidig skal vi bevare et team av engasjerte medarbeidere, men til gjengjeld skjære ned på brennstofforbruket og CO2-utslippene fra flyene våre. Pluss at vi skal oppfordre våre leverandører til å følge vårt eksempel.