Bruk av cookies

Bruk av cookies

Cookies er nødvendig for å bruke nettstedet. Vi bruker cookies til å lagre informasjon om hvordan du benytter hjemmesiden vår. Vi bruker dessuten cookies til statistikk og optimalisering av innhold og funksjonalitet på nettstedet.

Hvis du klikker videre på siden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om bruk av cookies

Bruk av cookies

Cookies er nødvendig for å bruke nettstedet: Les mer om bruk av cookies.

Flyindustrien og miljøet

Sunclass Airlines er et av de grønneste flyselskapene i verden. Men heldigvis er vi ikke alene.

Felles mål

Bransjens interesseorganisasjoner har satt noen klare mål om redusert forbruk og utslipp. Man arbeider blant annet med å etablere et felles europeisk flyveledelses-system under navnet European Single Sky. På sikt vil dette føre til en lettere avvikling av flytrafikken, færre kødannelser, kortere reisetider, redusert forbruk av brennstoff samt mindre utslipp. Bare utslippene av CO2 vil kunne reduseres med 12 % gjennom opprettelsen av European Single Sky.

Flyselskapene skal kjøpe seg til C02-utslipp

EUs kvotehandelssystem trer i kraft i 2012, og det setter tak på flyselskapenes utslipp av CO2. Hvis flyselskapene slipper ut mer enn de har lov til, skal de kjøpe kvoter i EUs kvotesystem eller kreditter fra klimaprosjekter i utviklingslandene. Systemet gir de samme retningslinjer fr alle flyselskaper i EU. Vi støtter opp omkring planen og er forberedt når systemet blir implementert fullt ut.