Luftens beste miljøvalg

Sunclass Airlines flyr hvert år 2,3 millioner skandinaver på ferie rundt omkring i verden og tilbake igjen. Det kan vi selvfølgelig ikke gjøre uten at det påvirker miljøet. Men vi sørger for at byrden blir så liten som overhodet mulig.

Først med miljøomtanken

Allerede på midten av 1990-tallet satte vi miljøet på dagsordenen og bestemte at virksomheten vår skulle gjøre en aktiv innsats for å redusere belastningen. På det tidspunkt var vi de eneste i industrien som hadde den holdningen. I løpet av de siste par årene har heldigvis mange andre flyselskaper også tatt på de grønne brillene.

Miljø tenkt inn i virksomheten

I dag er miljøhensyn en naturlig del av virksomheten og vi arbeider målrettet med de utfordringene som naturlig nok oppstår når man transporterer så mange mennesker rundt i verden. Arbeidet vårt betyr at vi også blir betraktet som et av Skandinavias ledende flyselskap når det handler om å vise respekt for miljøet. Det er vi selvfølgelig stolte av.

Beste miljøvalg på markedet

Vi er blitt kåret som det beste miljøvalget på det skandinaviske rejsemarkedet. Prisen ble gitt som anerkjennelse for et årelangt og seriøst miljøarbeid.

Mange tiltak

Hensynet til miljøet er en vedvarende oppgave. På sidene som følger kan du lese mer om våre mange initiativer, og om hva du selv kan gjøre for å hjelpe til.